Begrafenis

Een keuze voor een begrafenis is meestal, omdat er voor nabestaanden een plek komt, waar zij naar toe kunnen gaan om hun dierbare te gedenken. Een rustgevende plek om herinneringen op te halen van vroeger of om misschien zelfs nog even te ‘praten' tegen degene die er niet meer is. 

Het is wettelijk vastgelegd dat een graf voor een termijn van minimaal 10 jaar met rust gelaten moet worden. 

Dit wordt ook wel grafrust genoemd. 

Dit staat los van de keuze voor het soort graf welke gemaakt kan worden. Op de meeste begraafplaatsen kunt u kiezen uit algemene graven of particuliere (familie / eigen) graven.

Algemeen graf

In een algemeen graf worden meerdere personen (2, 3 of 4) begraven, welke geen familieband met elkaar (hoeven te) hebben. Op volgorde van teraardebestelling worden de dierbaren begraven; doorgaans heeft de familie geen keuze waar het graf zal zijn op de begraafplaats. De ruimte voor het plaatsen van een individuele grafsteen is beperkt. Grafstenen voor deze graven zijn dan ook vaak aan strenge voorschriften gebonden.

Particulier graf

In de wet wordt niet gesproken over een particulier (eigen of familiegraf), maar over het 'uitsluitend recht op een graf'.

Particulier houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. 

Het 'uitsluitend recht op een graf' betekent echter niet dat de rechthebbende ook eigenaar is van het graf of de grond. Eigenaar blijft veelal de begraafplaats (een gemeente of stichting). Bij veel begraafplaatsen kan bij leven een graf vastgelegd worden en aangegeven worden wie daar in de toekomst in begraven worden. Men kan het ook overlaten aan de nabestaanden die dan het uitsluitende recht op het eigen graf erven. Doorgaans geeft een rechthebbende van een graf zichzelf altijd toestemming om (later) in dat particuliere graf begraven te worden.

Naast begraafrechten mag een begraafplaats kosten in rekening brengen voor het onderhoud van het graf en de begraafplaats. Deze kosten verschillen per jaar, per begraafplaats en per soort graf. Laat u vooraf informeren over de mogelijkheden.

Meer weten over een crematie? Klik hier.