Coronavirus, hoe wij er mee om gaan...

Laatste update: 26 juni 2021, 10:00 uur

Vanaf 15 maart 2020 is er veel verandert in Nederland. Op deze dag kondigde het kabinet ingrijpende maatregelen aan ter bestrijding van het Coronavirus. Ruim een jaar later zijn er verdergaande versoepelingen aangekondigd, die ook betrekking hebben op uitvaarten. Hieronder treft u de laatste stand van zaken aan.

 

Beperkingen bij de diverse uitvaartlocaties

De diverse uitvaartcentra, begraafplaatsen en crematoria hebben hun beperkingen aangegeven die in lijn zijn met de richtlijnen van het RIVM. Op basis van deze richtlijnen mogen er PER WOENSDAG 28 APRIL 2021 maximaal 100 personen in de aula plaatsnemen (incl. alle kinderen, exclusief medewerkers begraafplaats of crematorium) MITS er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Uit de praktijk blijkt dat er nauwelijks locaties zijn waar dit aantal met de juiste afstanden gehaald kan worden. En dus er (veel) minder mensen aanwezig mogen zijn. Volgens de huidige RIVM richtlijnen zouden er een onbeperkt aantal mensen op de diverse locaties aanwezig mogen zijn, wanneer ALLE aanwezigen een negatieve PCR testuitslag of een bewijs van volledige vaccinatie kunnen overleggen. De managers van de uitvaartlocaties zijn thans druk doende om te bezien hoe dit in de praktijk georganiseerd kan worden. Zo lang daar geen uitsluitsel over is, kunnen/mogen zij geen onbeperkte toegang toestaan bij uitvaarten. De verwachting is dat hier op korte termijn een vervolg op komt.

Het gebruik van consumpties is mogelijk, maar ook hiervoor geldt: afstand houden moet mogelijk zijn, de consumpties dienen aan verdergaande hygiënemaatregelen te voldoen. 

Wij informeren u graag naar de mogelijkheden per locatie en zoeken ook graag met nabestaanden naar mogelijkheden binnen en buiten de locaties.

 

Gebruik van mondkapjes NIET langer verplicht

De overheid heeft per 26 juni 2021 het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes niet langer verplicht. Enkele crematoria en begraafplaatsen blijven adviseren om binnen in de locatie een mondkapje te dragen en geven medewerkers de vrijheid deze tijdens hun werk nog te dragen. Wel is het nog steeds noodzakelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Wij (onze collega's en medewerkers) dragen - voor uw en onze veiligheid - nog een mondkapje indien de 1,5 meter afstand tot anderen niet gewaarborgd kan worden. Niet omdat we bang zijn om zelf ziek te worden (inmiddels zijn we ook gevaccineerd), maar vooral omdat we er alles aan willen doen om niet een ander te besmetten.

 

Wat blijft...

Wat blijft is, is dat we graag in oplossingen blijven nadenken.

Wat kan en mag er wel in combinatie met de wensen van de nabestaanden. Gebruik maken van locties waar we in eerste aanleg bij een uitvaart niet gelijk aan denken. Denk bijvoorbeeld aan een restaurant, evenementenlocatie of op het strand.

Onveranderd, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, persoonlijk bereikbaar.

 

Wat als iemand overleden is met het Coronavirus

Gelukkig komt dit bijna niet meer voor, maar ook dan zijn en blijven wij beschikbaar!

Er zijn uitgebreide protocollen voorhanden, die wij strikt zullen naleven. Helaas hebben wij in de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met overledenen en nabestaanden verdacht of besmet met het COVID-19 virus.

Mocht deze situatie zich voordoen gaan wij dit uiteraard uitgebreid toelichten aan de betrokkenen. Ter geruststelling: afscheid nemen is ALTIJD mogelijk, evenals het organiseren en aanwezig zijn bij een uitvaart. Wellicht met enkele aanvullende maatregelen. Voor iedere situatie zoeken we binnen de mogelijkheden naar een passende oplossing.

Mochten er vragen zijn, kunt u ons uiteraard altijd bellen:

070 - 221 04 13

015 - 202 30 75

Omdat iedere uitvaart zorg blijft verdienen!